Nederlandse Mah Jong Vereniging (NMV)

(Centraal Bureau voor Mah Jong Statistiek)

Klik hier voor de 50 BMJ’s SPEELWIJZER in kleur !!!

Mah Jong in 144 regels – een spelhandleiding

NMV afbeeldingDe vijf jaar-records van het CBMS - 2019

Toernooi-competitie

De Persoonlijke Mah Jong Classificatie

De tienkamp

De toernooi geschiedenis

De oude jaar-records

De All Time records

De Zeldzame BMJ's

Verdubbelingsregels

Telregels

Algemene informatie

Alle China gerelateerde zaken via china.startpagina.nl


Speelwijze

Mah Jong kan op veel manieren worden gespeeld. In Hong Kong beoefent men het spel anders dan in Peking, de Japanse speelwijze verschilt in veel opzichten van de Amerikaanse. De spelregels van de N.M.V. vormen een synthese: goede elementen uit vele wijzen van spelen zijn samengevoegd tot een sluitend geheel, het zogenaamde tweesporensysteem. De spelers bestrijden elkaar bij deze manier van spelen voortdurend op twee fronten: enerzijds leveren zij een gevecht om het grootste aantal punten, anderzijds strijden zij om de prijs van de meest zeldzame Mah Jong formatie.

Het geheim van dit tweesporig spelen is gelegen in de rangordelijst van Bijzondere Spelen, de zogenaamde BMJ-lijst. Op grond van uitvoerig statistisch onderzoek hebben alle toegestane Bijzondere Mah Jong formaties een rangnummer gekregen van 1 tot 50. Wie bijvoorbeeld Bijzonder Mah Jong nummer 22 behaalt, geeft spelers met lager genoteerde BMJ's het nakijken. De droom van elke fervente Mah Jong speler is het om ééns, die éne keer, het allerzeldzaamste en welhaast onmogelijke te mogen beleven van een BMJ-50 op de speelplank. Hij weet hoe dan slechts een eerbiedig zwijgen past: de Mah Jong goden zelf hebben gesproken!.

Bijzonder Spelen binnen de N.M.V.

Naast de Gewone Mah Jong Formaties van altijd vier drietallen en een Sluitpaar kent de N.M.V.vijftig categorieën van Bijzondere Mah Jong Formaties. kortweg de  Bijzondere Spelen of BMJ’s. BMJ's, zijn bekend onder een nummer en onder een naam. Dat nummer is een rang­nummer, en de rangvolgorde heeft betrekking op de zeldzaamheid van de betreffende combinatie: BMJ-5 is bijvoorbeeld minder zeldzaam dan BMJ-17, het meest zeldzaam is BMJ-50.

 

Een BMJ heet regelmatig als de formatie is opgebouwd uit vier drietallen en een sluitpaar. Een belangrijke eigenschap van regelmatige BMJ's is, dat het Open Spelen zijn. Open Spelen zijn spelen die gevormd mogen worden met behulp van afgelegde stenen van medespelers door te pungen, kongen of chowen. Regelmatige BMJ's tellen ook maximaal één Chow, net als Gewone Mah Jong Formaties.

 

Een BMJ heet onregelmatig als de formatie elementen bevat die bij een Gewone Mah Jong Formatie nooit voor mogen komen. Het belangrijkste kenmerk van onregelmatige BMJ's is, dat het Dichte Spelen zijn. Dichte Spelen zijn spelen die geheel door een speler zelf gespaard moeten worden, dus zonder gebruikmaking van de afgelegde stenen van medespelers, dus zonder te pungen, te kongen of te chowen. De Laatste Steen van een onregelmatig Mah Jong mag altijd wel een afgelegde steen van een medespeler zijn!

 

Bij elke soort Gewone Stenen hoort één Draak in het bijzonder: de Bijpassende Draak. De combinaties zijn: Bamboes - Groene Draak, Tekens - Rode Draak, Kringen - Witte Draak.

 

De puntenwaarde van BMJ's behoeft nooit geteld te worden. Een BMJ is altijd de Limiet van 500 punten waard, behalve de BMJ's 1 t/m 3 die 250 punten waard zijn (Halve Limiet) en de BMJ's vanaf BMJ-20 die 1000 punten waard zijn (Dubbele Limiet).


Copyright © 1997 - 2024 - Nederlandse Mah Jong Vereniging