De Bijzondere Spelen bij het Mah Jong

 

Bijzondere Mah Jong Formaties of, kortweg: BMJ's, zijn bij De Nederlandse Mah Jong Vereniging bekend onder een nummer en onder een naam. Dat nummer is een rang-nummer, en de rangvolgorde heeft betrekking op de zeldzaamheid van de betreffende combinatie: BMJ-5 is bijvoorbeeld minder zeldzaam dan BMJ-17, het meest zeldzaam is BMJ-50.

Er zijn twee soorten BMJ’s:

a. Regelmatige BMJ's of OPEN SPELEN. Een BMJ heet regelmatig als de formatie is opgebouwd uit vier drietallen en een sluitpaar. Een

belangrijke eigenschap van regelmatige BMJ's is, dat het Open Spelen zijn. Open Spelen zijn spelen die gevormd mogen worden met behulp van afgelegde stenen van medespelers door te pungen, kongen of chowen. Regelmatige BMJ's tellen ook maximaal één Chow, net als Gewone Mah Jong Formaties.

b. Onregelmatige BMJ’s of DICHTE SPELEN. Een BMJ heet onregelmatig als de formatie elementen bevat die bij een Gewone Mah Jong Formatie nooit voor mogen komen. Het belangrijkste kenmerk van onregelmatige BMJ's is, dat het Dichte Spelen zijn. Dichte Spelen zijn spelen die geheel door een speler zelf gespaard moeten worden, dus zonder gebruikmaking van de afgelegde stenen van medespelers, dus zonder te pungen, te kongen of te chowen. Let wel: de Laatste Steen van een onregelmatig Mah Jong mag altijd wél een afgelegde steen van een medespeler zijn!

Bij BMJ’s is het tenslotte belangrijk te weten dat elke soort Gewone Stenen op een bijzondere wijze is verbonden met één Draak: de zogenaamde Bijpassende Draak. De combinaties zijn: Bamboes - Groene Draak, Tekens - Rode Draak, Kringen - Witte Draak.

Dan volgt nu de lijst van BMJ’s:

 

BMJ-1: Haakwerkje  Dicht Spel: vier Valse Pungen en een Vals Paar. BMJ-1 is met afstand het eenvoudigst te spelen BMJ, daardoor het minst zeldzame BMJ. 250 pt.

 

BMJ-2: Vuil Parenspel  Dicht Spel van zeven Paren. Het woordje "vuil" slaat op de combinatie: er mogen Paren bij zijn uit elk van de drie soorten Gewone Stenen. Twee exact dezelfde Paren is toegestaan, maar dat verhoogt de waarde van het BMJ niet. Pas als dit driemaal voorkomt, dus bij driemaal twee Paren van dezelfde steen, is er sprake van een hoger BMJ. Dat is dan BMJ-40, het Drie-Kongenspel. Als er naast Paren van Winden of Draken uitsluitend stenen voorkomen van één soort Gewone Stenen, dan is er sprake van BMJ-10: Halfschone Paren. Bij zeven Paren van één soort Gewone Stenen is het BMJ-34: Schone Paren. Zie ook BMJ-33 en BMJ-40. 250 pt.

 

BMJ-3: Windroos-Trichow  Dicht Spel: een Windroos met één Wind dubbel, en drie Chows: één in elk van de drie soorten Gewone Stenen. Als de drie Chows bovendien alledrie bestaan uit de reeks 1-2-3, of alle drie uit de reeks 7-8-9, of als de drie Chows achter elkaar gelegd de opeenvolging 1-2-3  4-5-6  7-8-9 opleveren, dan is er sprake van een Trichow-Speciaal, BMJ-14. 250 pt.

 

BMJ-4: Draken-Trichow Dicht Spel: een willekeurige verzameling van vijf Draken, plus drie Chows, één in elk van de drie soorten Gewone Stenen. Vijf Draken, dat kan dus bijvoorbeeld zijn: 4 Rode Draken + 1 Groene Draak, 2 Witte Draken + 3 Groene Draken, of 1 Rode Draak + 1 Groene Draak + 3 Witte Draken. Als de drie Chows bovendien alle drie bestaan uit de reeks 1-2-3, of alle drie uit de reeks 7-8-9, of als de drie Chows achter elkaar gelegd de opeenvolging 1-2-3  4-5-6  7-8-9 opleveren, dan is er sprake van een Trichow-Speciaal, BMJ-14. 500 pt.

 

BMJ-5: Breiwerk  Dicht Spel van zeven Valse Paren. Twee-, drie- of viermaal hetzelfde Valse Paar is toegestaan.  Men kan BMJ-5 ook neerleggen als twee rijen stenen in twee soorten Gewone Stenen, dus bijvoorbeeld in Tekens én in Bamboes de rijen: 2-3-3-5-6-6-9  Als die twee reeksen zijn: 1-2-3-4-5-6-7, dan is er sprake van een Dubbele Zevenstraat, BMJ-17. 500 pt.

 

BMJ-6: Enkelingenstraat  Dicht Spel: een straat met vijf verschillende Honneurs. Als de Honneurs alle vijf verdubbelende Honneurs zijn (Rode, Groene en Witte Draak plus de Heersende en de Eigen Wind) dan is er sprake van een Superstraat, BMJ-13. 500 pt.

 

BMJ-7: Hoge Stenenspel  Open Spel: de vier Pungen (of Kongen) én ook het Sluitpaar zijn alle Hoge Stenen, dus Draken of Winden of de nummers 1 of 9 van Gewone Stenen. 500 pt.

 

BMJ-8: Draakje  Dicht Spel: de zeven verschillende Honneurs met één daarvan dubbel plus drie paren in één soort Gewone Stenen. 500 pt.

 

BMJ-9: Windroosstraat  Dicht Spel: een Windroos met één Wind dubbel plus een Straat. Let op: in plaatst van een Wind mag ook de Eén of de

Negen dubbel zijn. 500 pt.

 

BMJ-10: Halfschoon Parenspel  Dicht Spel: zeven Paren in Draken en/of Winden en niet meer dan één soort Gewone Stenen 500 pt..

 

BMJ-11: Honneur-Zevenstraat, Gretha’s Tuintje  Dicht Spel: de zeven verschillende Honneurs en een Zevenstraat. 500 pt.

 

BMJ-12: Wissel-Honneurstraat  Dicht Spel: een Paar Winden en een Pung Draken of, omgekeerd, een Pung Winden en een Paar Draken met een Straat. 500 pt.

 

BMJ-13: Superstraat  Dicht Spel: Vijf Honneurs die elk verdubbelende Honneurs zijn, dus Rode, Groene en Witte Draak plus de Heersende en de Eigen Wind en daarbij een straat. Let op: De Heersende en de Eigen Wind kunnen identiek zijn! 500 pt.

 

BMJ-14: Trichow-Speciaal  Dicht Spel: een Windroos met één Wind dubbel, of een willekeurig vijftal Draken, met daarbij drie Chows: één in elk van de drie soorten Gewone Stenen. De drie Chows bestaan alle drie uit de reeks 1-2-3 (Startchows), of alle drie uit de reeks 7-8-9 (Staart­chows), of de drie Chows vormen achter elkaar gelegd de reeks 1-2-3 4-5-6 7-8-9. In het laatste geval spreekt men van een Slang. 500 pt.

 

BMJ-15: Drakenadem  Dicht Spel: de drie Draken plus één Draak dubbel en daarbij vijf Paren in één soort Gewone Stenen. 500 pt.

 

BMJ-16: Windroos-Parenspel  Dicht Spel: een Windroos met vijf Paren in één soort Gewone Stenen. 500 pt.

 

BMJ-17: Dubbele Zevenstraat, Gertie’s Kousenband  Dicht Spel: twee verschillende Zevenstraten. 500 pt.

 

BMJ-18: Hoge Stenen Parenspel  Dicht Spel: zeven Paren van uitsluitend Hoge Stenen (Draken, Winden en de nummers 1 en 9 van Gewone Stenen). 500 pt.

 

BMJ-19: Hachi-Ban  Dicht Spel: een Achtstraat (een reeks in de nummers 2 t/m 9 of een reeks in de nummers 1 t/m 8) met daarbij drie Paren Winden of drie Paren Draken. 500 pt.

 

BMJ-20: Hoge Enkelingenspel  Dicht Spel: de dertien verschillende Hoge Stenen (Draken, Winden en de nummers 1 en 9 van Bamboes, Kringen en Tekens) met één daarvan dubbel. 1000 pt.

 

BMJ-21: Dubbele Nummers  Open Spel: één Paar van Winden of Draken met vier Pungen uit twee van de drie soorten Gewone Stenen, die twee aan twee van gelijk nummer zijn. Voorbeeld: West-West + Kringen 5-5-5 + Kringen 7-7-7 + Tekens 5-5-5 + Tekens 7-7-7.

Let op: Ook bij elk BMJ geldt: EEN PUNG MAG ALTIJD OOK EEN KONG ZIJN! 1000 pt.

 

BMJ-22: Honneurspel  Open Spel, geheel bestaand uit Honneurs. 1000 pt.

 

BMJ-23: Kettingspel  Open Spel. Een Kettingspel is er in elk van de drie soorten Gewone Stenen. 1000 pt.

A. In Bamboes

Vier Pungen en een paar Bamboestenen, waarbij de Rode en de Groene Bamboes elkaar afwisselen. (Een Bamboesteen heet

rood als hij niet helemaal is opgebouwd uit  groene onderdelen. Bamboe-één, de Heilige Vogel, is dus een Rode Bamboe). Het geheel doet dan denken aan een ketting van beurtelings groene en rode kralen. De nummervolgorde 1-2-3-4-5-6-7-8-9 mag bij het neerleggen Groen-om-Rood niet worden doorkruist. Wél mogen nummers worden overgeslagen.

Voorbeeld 1:     Bamboe  2-2-2  5-5-5  6-6  7-7-7  9-9-9

Voorbeeld 2:     Bamboe  1-1  4-4-4  7-7-7  8-8-8  9-9-9

Voorbeeld 3:     Bamboe  3-3-3  4-4  5-5-5  6-6-6  7-7-7        

Let op: In dit laatste geval moet de Bamboe-drie wel rood zijn, dat is niet in elk spel het geval!

In plaats van twee van de Bamboekralen mogen de Pungen van Rode en Groene Draken worden ingezet, als soort Jokers dus. De Rode Draak vervangt dan altijd een Rode Bamboe, de Groene Draak een Groene Bamboe. De Draken mogen niet vóór Bamboe-1 of achter Bamboe-9 worden gelegd. Let wel: men speelt BMJ-23 ofwel geheel zonder Draken, ofwel met de Rode en de Groene Draak beide. Een Draken-Paar is niet toegestaan, Kongen uiteraard wel.

Voorbeeld 4:     Bamboe 2-2-2  RD-RD-RD  4-4  5-5-5  GD-GD-GD (De Rode Draak mag altijd Bamboe-drie vervangen, ook al is de Bamboe-drie van het spel in kwestie groen.)

Voorbeeld 5:     RD-RD-RD  GD-GD-GD  3-3-3  8-8-8  99  (Bamboe-drie moet hier wel rood zijn.)

 

B. In Kringen

Vier Pungen en een paar Kringenstenen, waarbij de Rode en de Witte Kringen elkaar afwisselen. (Een Kringensteen heet rood als hij niet helemaal is opgebouwd uit  grijsgroene en/of zwarte onderdelen. Kringen-één, de Zon, is dus een Rode Kring, Kringen 2, 4 en 8 heten Wit).

In plaats van twee van de Kringenkralen mogen de Pungen van Rode en Witte Draken worden ingezet, als soort Jokers dus. De Rode Draak vervangt dan altijd een Rode Kring, de Witte Draak een Witte Kring. De Draken mogen niet vóór Kringen-1 of achter Kringen-9 worden gelegd.

 

C. In Tekens

Twee Pungen en één Paar in oneven Tekenstenen, dan wel Twee Pungen en één Paar in even Tekenstenen, in beide gevallen met een Pung Rode Draken en een Pung Witte Draken er tussenin.

 

BMJ-24: Negen Drakenspel  Open Spel: de drie Drakenpungen in een Mah Jong Formatie die ten minste Half Schoon is. Een Chow mag in de formatie voorkomen. Winden ook. 1000 pt.

 

BMJ-25: Vijf Windenplein  Open Spel: vijf Winden (beslist een Pung en een Paar) plus drie Pungen van gelijk nummer (dus uit alle drie de soorten Gewone Stenen één). 1000 pt.

 

BMJ-26: Draken-Driespan  Dicht Spel: een Enkeling van elk van de drie Draken, een Pung uit elk van de drie soorten Gewone Stenen en een willekeurig Paar. 1000 pt.

 

BMJ-27: Vijf Drakenplein  Open Spel: vijf Draken (beslist een Pung en een Paar) en daarbij drie Pungen van gelijk nummer (dus uit alle drie de soorten Gewone Stenen één). 1000 pt.

 

BMJ-28: Schone Straat  Dicht Spel: een Straat plus een Pung en een Paar uit één soort Gewone Stenen. Let op: de consequentie is dat men van één van de nummers 1 t/m 9 alle vier de exemplaren in bezit moet zien te krijgen! 1000 pt.

 

BMJ-29: Koppen en Staarten  Open Spel: vier Pungen en een Paar van uitsluitend Enen en Negens. 1000 pt.

 

BMJ-30: Vreemdelingenspelen  Open Spelen. Vreemdelingspelen zijn er in Bamboes, in Kringen en in Tekens. Het principe is altijd: twee pungen en een paar uit de Gewone Stenen plus een Pung van de bijkleurende Draak en een Pung van een Draak in een andere kleur. De laatse Drakenpung is de Vreemdeling. 1000 pt.

a. In Bamboes

Acht Groene Bamboestenen (twee Pungen en een Paar) met een  Pung Groene Draken  en een Pung Draken van een andere kleur, of:

Acht Rode Bamboestenen (twee Pungen en een Paar) met een  Pung Rode Draken  en een Pung Draken van een andere kleur.

 

b. In Kringen. Let op: Bij Vreemdelingspelen mag Kringen-1 NIET worden gebruikt!

Acht Witte Kringenstenen (twee Pungen en een Paar) met een  Pung Witte Draken  en een Pung Draken van een andere kleur, of:

 

Acht Rode Kringenstenen (twee Pungen en een Paar) met een  Pung Rode Draken  en een Pung Draken van een andere kleur.

 

c. In Tekens

Acht Tekenstenen, (twee Pungen en een Paar) in stenen met opeenvolgend nummer, met een  Pung Rode Draken  en een Pung Draken van een andere kleur.

 

BMJ-31: Eigen Zevenstraat  Dicht Spel: een Pung Eigen Winden (vandaar het woordje "eigen" in de naam) een Pung Rode Draken en een Zevenstraat met één van die zeven stenen dubbel. 1000 pt.

 

BMJ-32: Oneven Schoon Spel  Open Spel van de oneven nummers in één soort Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-33: Honneur Parenspel  Dicht Spel: zeven Paren van uitsluitend Honneurs. 1000 pt.

 

BMJ-34: Schoon Parenspel  Dicht Spel: zeven Paren van één soort Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-35: Acht-Drakenspelen  Open Spel. Acht Drakenspelen zijn er in Bamboes, in Kringen en in Tekens. Het principe is altijd: een Paar Witte Draken plus een Pung van de Rode en een Pung van de Groene Draken met daarbij twee pungen uit één soort Gewone Stenen. Die laatste twee pungen zijn ofwel van dezelfde kleur (in Bamboes en in Kringen) ofwel beide even of beide oneven (in Tekens). 1000 pt.

 

BMJ-36: Vier Windenspel  Open Spel: Pungen (of Kongen) van de 4 Winden. Het spel mag gecompleteerd worden met elk Paar. 1000 pt.

 

BMJ-37: Edelsteenspelen  Open Spelen. Edelsteen spelen zijn er alleen in Bamboes en in Kringen. 1000 pt.

In Bamboes is er het Jadespel: vier Pungen en een Paar in uitsluitend Groene Bamboestenen eventueel met een Pung of Paar Groene Draken of een Robijnspel: vier Pungen en een Paar in uitsluitend Rode Bamboestenen eventueel met een Pung of Paar Groene Draken.

In Kringen is er het Robijnspel: vier Pungen en een Paar in uitsluitend Rode Bamboestenen (nooit met Rode Draken erbij!)

of het Parelspel: vier Pungen in Witte Kringenstenen en de Witte Draak met daarbij een onecht paar uit de resterende witte stenen.

Tenslotte is er een Edelsteen spel dat dicht gespeeld moet worden. Dat betreft dan een Parelspel bestaande uit vier Paren witte stenen (Kringen of Draken) en twee Pungen Witte Stenen (Kringen of Draken)

 

BMJ-38: Schoon Poortenspel  Dicht Spel. Het principe van een Poortenspel is een Straat met aan weerszijden daarvan een Pung als Poort. Het middengedeelte van een Schoon Poortenspel bestaat uit een reeks van de nummers 2 t/m 8, met één van die zeven stenen dubbel. De Poorten

zijn Pungen van de nummers 1 en 9. Poorten en middengedeelte zijn van één soort Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-39: Even Schoon Spel  Open Spel: vier Pungen en een Paar van uitsluitend even nummers in één soort Gewone Stenen. Een Pung of Paar van de Bijpassende Draak moet te hulp komen om een Mah Jong Formatie mogelijk te maken. 1000 pt.

 

BMJ-40: Drie Kongenspel  Dicht Spel: zeven Paren waarbij driemaal eenzelfde Paar dubbel voorkomt. De naam is eigenlijk foutief: er liggen wel drie viertallen op de plank, maar dat mogen beslist geen Kongen worden genoemd. Een Kong is immers pas een Kong als hij is aangemeld, en deze viertallen worden juist niet aangemeld. 1000 pt.

 

BMJ-41: Acht-Drakenspel-Gelijk: een Drakenspiegel  Open Spel. BMJ-41 is het hoogste Open Spel dat men spelen kan. Alle BMJ's met een hoger rangnummer zijn Dichte Mah Jongs. Een Drakenspiegel bestaat uit een Paar Witte en een Pung Rode en Groene Draken, aangevuld met twee Pungen van gelijk nummer in twee soorten Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-42: Draken Poortenspel  Dicht Spel. Het principe van een Poortenspel is een Straat met aan weerszijden daarvan een Pung als Poort. Het middengedeelte van een Draken-Poortenspel bestaat uit een reeks van de nummers 2 t/m 8, met één van die zeven stenen dubbel in één soort

Gewone Stenen. De ene Poort is nu een Pung van de Bijpassende Draak, de andere Poort is een Pung van ofwel nummer 1 ofwel nummer 9, uiteraard in dezelfde soort Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-43: Verwarde Poortenspel  Dicht Spel. Het principe van een Poortenspel is een Straat met aan weerszijden daarvan een Pung als Poort. Het middengedeelte van een Verward Poortenspel bestaat uit een reeks van de nummers 2 t/m 8, met één van die zeven stenen dubbel in één soort Gewone Stenen. De Poorten zijn Pungen van de nrs 1 en 9 van de andere soorten Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-44: Even Poortenspelen  Dicht Spel. 1000 pt. Het principe van een Poortenspel is een Straat met aan weerszijden daarvan een Pung als Poort. Het middengedeelte van een Even Poortenspel bestaat uit de paren van de nummers 2, 4, 6 en 8 in één soort Gewone Stenen. Rondom dat

midden­gedeelte van acht stenen kunnen nu drie soorten Poorten voorkomen, namelijk:

1e.      De Pungen van de nummers 1 en 9 in dezelfde soort Gewone Stenen

2e.      De Pung van de Bijpassende Draak + een Pung van ofwel Enen ofwel Negens in dezelfde soort Gewone Stenen

3e.      De Pungen van Enen en Negens in de twee andere soorten Gewone Stenen

 

BMJ-45: Dubbele Windroos Draken  Dicht Spel: tweemaal een Windroos plus twee Drakenpungen. Anders gezien: men heeft van elke Wind een Paar en van twee van de drie soorten Draken een Pung. 1000 pt.

 

BMJ-46: Windroosplein  Dicht Spel: een Windroos met één van de Winden dubbel en drie Pungen van gelijk nummer uit elk van de drie soorten Gewone Stenen. 1000 pt.

 

BMJ-47: Windroostrap  Dicht Spel, bestaande uit een Windroos met ofwel de 10-stenenreeks 2-4-4-6-6-6-8-8-8-8 ofwel de 10-stenen-reeks 2-2-2-2-4-4-4-6-6-8 in één soort Gewone Stenen. In het eerste geval is het een Oplopende Trap, in het tweede geval een Aflopende Trap. 1000 pt.

 

BMJ-48: Heilig Negen Poortenspel  Dicht Spel. 1000 pt. In wachtende toestand ligt op de plank in één soort Gewone Stenen, de reeks van deze 13 stenen:                                 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9 - 9

Nu doet zich iets heel bijzonders voor. Van welk van deze negen stenen men er ook een steen bijkoopt, altijd is het mogelijk om een Mah Jong Formatie te maken bestaande uit vier drietallen en een Sluitpaar. In zes van de gevallen ontstaat een Mah Jong Formatie bestaande uit drie Chows, één Pung en een Sluitpaar, in de drie andere gevallen een Mah Jong Formatie bestaande uit twee Chows, twee Pungen en een Sluitpaar. Een speler met bovengetekend Wachtend Spel kan zo met elk van zijn negen verschillende stenen uitkomen. Naar die negen mogelijkheden heet het spel ook het Heilig Negen Poortenspel. Voor Oosterlingen is de symboliek hier heel belangrijk: de negen Poorten verwijzen voor hen naar de negen openingen van het menselijk lichaam.

 

BMJ-49: Indirekt Spel van de Hemel: Een speler heeft Mah Jong met de eerste afgelegde steen. 1000 pt.

 

BMJ-50: Spel van de Hemel: Oost krijgt Mah Jong bij het delen. 1000 pt.