Tienkamp

Terug naar de Nederlandse Mah Jong Vereniging Home-page

Sinds een aantal jaren houdt het CBMS ook een registratie bij van 10 bijzondere onderdelen waarop gescoord kan worden. In onderstaande tabel is van de 8 topspelers van de NMV deze score weergegeven.
Uit deze score blijkt dat Inno de beste scores aller tijden heeft neergezet.

Beste Speler vlgs CBMS-telling:

7

4

3

8

2

6

1

5

Puntentoekenning aan feiten door CBMS

Aart

Anmrie

Annie

Gert

Gretha

Henk

Inno

Sjanie

PMC-stand: van de 42 kolommen zijn er X gevuld

30

50

40

30

60

80

100

10

Hoogste Zetjestotaal over een jaar:

60

20

100

10

80

40

50

30

Hoogste Zetjesgemiddelde: 1 ZBMJ per X spelletjes

30

40

50

20

60

10

100

80

Laagste aantal spelletjes om 21 vol te krijgen

20

100

60

30

50

10

80

40

Vroegste datum om 21 vol te krijgen

20

100

50

10

80

40

80

30

Beste ARP-gemiddelde over 1 jr: X ARP's per spel

50

40

10

30

80

20

60

100

Hoogste Eindpuntentotaal Ooit

50

30

20

80

100

10

60

40

Hoogste ARP-totaal Ooit

40

20

100

10

30

50

80

60

Hoogste Zetje Ooit

40

60

40

60

20

100

100

20

Hoogste Puntenaantal EEN spel Ooit

60

10

20

100

50

80

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-apr-11

400

470

490

380

610

440

750

450

 

Maar hoe komt deze telling tot stand? Dat gaat als volgt. Eerst is natuurlijk gekeken naar de feiten zoals die bekend zijn:

Feiten vlgs CBMS-telling:

Aart

Anmrie

Annie

Gert

Gretha

Henk

Inno

Sjanie

PMC-stand: van de 42 kolommen zijn er X gevuld:

24

27

25

24

29

30

34

22

Hoogste Zetjestotaal over een jaar:

692

468

804

440

741

576

677

490

Hoogste Zetjesgemiddelde: 1 ZBMJ per X spelletjes

98

97

93

108

85

134

65

82

Laagste aantal spelletjes om 21 vol te krijgen

1355

690

900

1333

1025

1578

734

1205

Vroegste datum om 21 vol te krijgen (mmdd)

930

409

427

1106

417

706

417

925

Beste ARP-gemiddelde over 1 jr: X ARP's per spel

0,809

0,76

0,61

0,72

0,874

0,67

0,861

0,95

Hoogste Eindpuntentotaal Ooit

23610

21450

20790

24840

24890

15710

24670

22100

Hoogste ARP-totaal Ooit

125

101

144

95

123

128

130

129

Hoogste Zetje Ooit

43

46

43

46

42

48

48

42

Hoogste Puntenaantal EEN spel Ooit

11520

2880

4480

61440

7680

25600

5120

5120

 

Hieraan gekoppeld kan een rangorde worden vastgesteld per tienkamp onderdeel:

Rangorde vlgs CBMS-telling:

Aart

Anmrie

Annie

Gert

Gretha

Henk

Inno

Sjanie

PMC-stand: van de 42 kolommen zijn er X gevuld

6

4

5

6

3

2

1

8

Hoogste Zetjestotaal over een jaar:

3

7

1

8

2

5

4

6

Hoogste Zetjesgemiddelde: 1 ZBMJ per X spelletjes

6

5

4

7

3

8

1

2

Laagste aantal spelletjes om 21 vol te krijgen

7

1

3

6

4

8

2

5

Vroegste datum om 21 vol te krijgen (mmdd)

7

1

4

8

2

5

2

6

Beste ARP-gemiddelde over 1 jr: X ARP's per spel

4

5

8

6

2

7

3

1

Hoogste Eindpuntentotaal Ooit

4

6

7

2

1

8

3

5

Hoogste ARP-totaal Ooit

5

7

1

8

6

4

2

3

Hoogste Zetje Ooit

5

3

5

3

7

1

1

7

Hoogste Puntenaantal EEN spel Ooit

3

8

7

1

4

2

5

5

 

En de rangorde is vervolgens gekoppeld aan Tienkamp punten volgens onderstaande puntentelling:

Plaats

1

geeft

100

punten

Plaats

2

geeft

80

punten

Plaats

3

geeft

60

punten

Plaats

4

geeft

50

punten

Plaats

5

geeft

40

punten

Plaats

6

geeft

30

punten

Plaats

7

geeft

20

punten

Plaats

8

geeft

10

punten

 

Het resultaat is weergegeven in de tabel boven aan deze pagina.

Wat is dan de uitdaging: DEGENE DIE BOVEN JE STAAT VERSLAAN !!!

Dus Tienkampers, ZET HEM OP !!!

 

Terug naar de Nederlandse Mah Jong Vereniging Home-page

Copyright 1997 - 2017 - Nederlandse Mah Jong Vereniging